is toegevoegd aan uw favorieten.

Verlangen naar Gods woningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

lt,ïbron vindt, die dit heil uitstort. Ooit Hem leert aanbidden en eeren, als de HEERE, die genaTgeeft Algemeene genade voor allen, die echter slecht! als reooïnddee b^d^ 6rkend 6n ^otenSdott8hean feerenroeten °ndere' * Zal*mak-de genade Gods

Het is vooral deze genade, die op het erf van de kerk t SXTa' T de Seloovi^ wordt bewezen, waarï bliidt rif Z1Ch !f de eenzaa^heid der woes ijl ver bhjdt. Deze genade brengt zijne ziel in blijde verruk.

honds Ton/8 h\met de gemeente des Vlen Vereren voor G2° °™ Als het aeren voor Gods oogen" met Israels blijde sch4rPn

als gunste zijns Gods mag genieten. Genade £ ook" hem omvat m zooveel zaliger Verbond, waarvan% het

1 Zon en^^.^fD- Die bem G«d,denHEERE a s Zon en Schild, leerde kennen. Die Zijn licht en

2r! , TmgJS' Waardoor h* het leven ontving en god zal telkens genade voor genade uit Zijne volheid hem doen toekomen. Die genade aanschouwt nijMn al les In den beker koud water en de bete droog brood zoowel als m milden overvloed. In uiterlS zegen als m innerhjke voorrechten. Tegenover^^ der stroom

deTin hll lt^ °'eaan Van genade' die 'z^e zonden in het midden zijner wateren deed verzinken Ge nade is hem het verschijnen voor God in Smn genade

o°o irt^-fc-iy

^izir naar de - ~

Die maat der genade Gods, naar hare onenh»rt„„

ir,, dtKsr Hrp? ™ -™ s-skee

iiscnen dag, nog zooveel rijker. Nu alle beeld en scha

De\erkdde vollTood^ hebb- ^oSem

Zonw.11 h» i Godsopenbaring bezit in Zijn Woord ^ t beenwuzi°& naar het heil in Christus al,' de volheid der genade in Hem verschenen haar is gé