is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige weken in Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

308

ning uit meerdere vertrekken, wat veeltijds het geval is, dan kan een gedeelte (iaarvan wel twee of drie verdiepingen hoog zijn, maar gelijk gezegd, een der vertrekken is maar eene verdieping hoog en alleen daarover krijgt men toegang tot de vertrekken der tweede étage.

Ook heb ik niet veel Indianen gezien. Af en toe kleine troepjes, die allen in kleurige dekens gewikkeld, met hun loshangende haren, soms versierd met een enkele veer, een typisch bonten indruk maakten. De vrouwen hadden hun jongste kroost in een doek op den rug gebonden, wat ook bij de Kaffers en andere minder beschaafde volken gewoonte moet zijn. Het station te Albuquerque.

Toch is hier midden in New-Mexico, op 'n kruispunt van spoorwegen, en wel te Albuquerque, genaamd naar 'n vroegeren Spaanschea onderkoning, een prachtig, modern station verrezen, annex een hotel, 't welk enkel van bouwen al een half millioen gulden heeft gekost Op het perron boden eenige Indianen hunne waren te koop aan, terwijl ook onder de gaanderijen Indianen-vrouwen zaten nedergehurkt, achter hare koopwaar, bestaande in gevlochten Azteken-korfjes en ander mandewerk, Hopi-pottebakkersgoed en geweven bonte Navajo-dekens. Over *t gemeen alles zeer eenvoudig en primitief, maar toch wel smaakvol.

In een der zalen van 't station was een klein Museum ingericht waar enkele Indianen aan het werk waren en een attractie moesten vormen voor de doortrekkende reizigers, op wier beurs het natuurlijk gemunt was.

Deze Indianen hadden vrijwel dezelfde manieren en allures als de inwoners van onze Hollandsche visschersplaatsjee, welke door toeristen druk bezocht worden. Ze wilden zich wel laten „kieken" maar niet zonder daarvoor 'n fooi te ontvangen. Zelfs kleine kinderen hielden de handen voor hunne griezelig-bruine gezichtjes, tot hun een nikkel als belooning was toegeworpen. En ook had men maar scherp te dingen, om iets van hunne koopwaar tegen behoorlijken prijs machtig te worden. Het „hebben" is der menschen natuur als ingeweven, zoowel in de beschaafde als in de onbeschaafde wereld.

De Staat Arizona.

Tegen den namiddag bereikten we den Staat Arizona, iets kleiner dan de Staat