is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe men van rijst 212 beproefde recepten smakelijk bereiden kan, benevens recepten voor de Indische rijsttafel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De wereld is niets zonder leven en alles wat leeft, voedt zich. Terwijl de Schepper den menschen de verplichting oplegt te eten, noodigt hij hen uit door den eetlust en beloont hen door het genot.

Er wordt in onzen tijd zooveel geschreven en geleerd over de noodzakelijkheid eener juiste voeding, van de goede uitwerking, die zij op gezondheid en welvaren uitoefent, over het nadeel, dat een stelsellooze onregelmatige voeding met zich brengt, dat wij onwillekeurig vragen: „Wat is voedzaam?" Voedzaam is iedere spijs, die zooveel mogelijk voedingszout inhoudt, zooals: Kalium, natrium, kalk, ijzer en phosphor houdende zouten. Het is in ons voordeel, en zeker ook de wensch van iedere huisvrouw, den dagelijkschen maaltijd zoo in te richten, dat wij er zooveel