is toegevoegd aan uw favorieten.

Congresonderwerpen van de Eerste Zuid-Sumatra conferentie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

die van boomen als op Simaloer worden aangetroffen.

Bij de toestanden in Palembang, waar vermoedelijk op ver van elkaar gelegen kleinere stukken bosch gekapt zal moeten worden, zou men dergelijke groote stammen toch bezwaarlijk zonder machinale kracht uit het bosch kunnen sleepen. De aanwending van dergelijke machinale sleep op ver van elkaar verwijderde punten en voor kleine hoeveelheden zou niet uitvoerbaar zijn. Dergelijke groote stammen kunnen in Palembang dan ook alleen worden geëxploiteerd, wanneer de stammen van af de stronk kunnen worden gevlot.

Maar wat de laaglandsbosschen van Zuid-Sumatra in het bijzonder voor hebben op de mooie bosschen van Langsaen Simaloer, is de afvoergelegenheid.

Uitgestrekte streken in Zuid-Sumatra behooren tot de lage vlakke terreinen doorsneden door een net van grootere en kleinere rivieren, welke waterloopen stukken van dit lage terrein in den Wes'moesson onder water zetten. Dergelijke terreinen die ook voorkomen in de voortzetting van de Oost-Sumatraansche laagvlakte welke zich tot Deli uitstrekt, treft men verder eveneens op Borneo aan, en speciaal in deze terreinen meen ik, zooals gezegd, toekomst te zien voor de boschexploitatie.

De sleep behoeft hier over slechts geringen afstand plaats te hebben, aangezien elk oogenblik weder een waterloop wordt ontmoet. Bovendien behoeft over groote oppervlakten volstrekt niet te worden gesleept, aangezien het bosch in den Westmoesson onder water loopt. Men moet dan aan den gekapten stam eventueel slechts wat drijfhout bevestigen om de zwaarste stammen met betrekkelijk geringe moeite uit het bosch in de vlotbare rivier te brengen.

Van daar dat dan ook in Palembang, vooral drijvend hout, b.v. meranti, in reusachtige afmetingen tot zoo ongelooflijk lagen prijs te krijgen is. In Bandjarmasin is dergelijk hout in ruwe stammen te koop voor f 5 — f 12.— (volgens een artikel van den heer J. S. van Braam in Tectona). Op Palembang is merantihout zelfs tegen f 3.— per M3 en andere houtsoorten, zooals petanang (zinkend hout) toch nog voor f 6.— per M8 te koop. Natuurlijk worden dergelijke lage prijzen slechts gemaakt bij zware (dikke) stammen. Dit zware hout wordt n.1. zonderlinger wijze, tegen evenredig veel lager prijs door de inlanders verkocht. Houtsoorten als merawan e. d. zijn wel is waar beduidend hooger in waarde, doch dit prijsverschil is niet te wijten aan de hoogere exploitatie kosten, maar aan de groote vraag, die naar deze betere houtsoorten bestaat. Voor de hout-