is toegevoegd aan je favorieten.

De vreemde woorden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IMO

297

voorspellingen doen of geheimen onthullen.

necropolis, v., doodenstad, begraafplaats.

necrose, v., het afsterven der beenderen.

nectar, m., godendrank, godenwijn; zeer lekkere drank.

nefas, o., onrecht; „per nefas": door onrecht; met wederrechtelijke middelen.

neg of negge, v., hit, klein paard; zelfkant van geweven stoffen.

negatie, vr., ontkenning.

negatief, ontkenning; tegengesteld.

negatief, v., eerste, omgekeer 1, ■photographisoh beeld op glas, vaarvan de foto's worden afgedrukt.

legeeren, ontkennen; ook opzettelijk doen, alsof men iemand niet ziet of iets niet wil weten.

negerij, v-., klein, afgelegen dorp.

neglectie, v., verwaarloozmg, verzuim.

negligé, o., huiskleedij, ochtendkleed.

negligeeren, verontachtzamen, niet achten.

negligentie, v., nalatigheid, onachtzaamheid, verzuim. -

negorij, v., plaats, waar negers worden verkocht.

negotiabel, verhandelbaar.

negotlatle, v., verhandeling van een nog niet vervallen wissel; verhandeling, onderhandeling; het sluiten van een leening.

negotie, v., handel, koopmanschap.

negotieeren, handel drijven; onderhandelen; bewerken.

negrito, m., Australische neger.

negrophlel, m., een vriend der negers; tegenstanders van den slavenhandel.

negus, m., de „gekroonde", titel van den koning van Abessinië;

»' nar

ook een gekruide drank: water, wijn, notenmuscaat, suiker en citroensap, nel, v., troef-negen in het kaartspel.

nemesis, v., godin der gerechtigheid; de straffende.

nemorosen, v. mv., boschplanten.

nenia, v., klaagzang, treurzang.

neologisme, o., nieuw gevormd woord; ook: woord met een nieuwe beteekenis.

neoloog, m., voorstander van het invoeren van nieuwe woorden in de taal.

nephelae, v. mv., wolken; lichte vlekken op het hoornvlies; lichte vlekken op de nagels; wolkjes in de urine.

nephralgle, v., nier- of lendenpijn.

nephritis, v., nierontsteking.

nepotisme, o., begunstiging van bloedverwanten, door hooggeplaatste personen, die ambten hebben te vergeven.

nepper, m., iemand, die nagemaakte waren voor echt verkoopt.

nereïden, v. mv., kleine dragende wormen; zeeduizendpooten; ook: zeenimfen.

neptunisme, o., of neptunische theorie, v., leer, volgens welke het ontstaan der aardkorst aan de werking van het zeewater moet worden toegeschreven.

neptunist, m., aanhanger der Neptunische theorie.

Neptunus, m., god der zee; ook: een planeet.

Nereus, ondergod der zee; „nereïden": zeenimfen; zeer kleine lichtende zeewormpjes.

nernstlamp, v., soort electrische gloeilamp van prof. Nernst.

nerveus, zenuwachtig, vol zenuwen.