is toegevoegd aan je favorieten.

De vreemde woorden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

odo

305

old

odontolgie, v., tandpijn, kiespijn, odoraat of odorant, welriekend, geurig.

odora, v. mv., welriekende dingen.

odorisch, welriekend, geurig.

odyssee, v., heldendicht van Homeros over de zwerftochten van Ulyssus; zwerftocht; verhaal van een avontuurlijke reis.

oeconomie of economie, v., orde in 't bestuur der huishouding; spaarzaamheid; „oeconomies" : spaarpenningen.

oecumenisch, de geheele bewoonde wereld betreffende; algemeen.

oedeem, v., waterophooping; zwelling; waterzucht.

oeil de boeuf, o., rond dakvenster ; stationsklok.

oeillade, v., smachtende blik, lonk.

oekase of ukase, v., bevelschrift van den Russischen Tsaar.

oeken, brommen, mompelen.

oelama, m., Mohammedaansch schriftgeleerde; priester in Atjeh.

oenologie, v., leer van den verbouw en de behandeling der wijnen.

oenoloog, m., wijnkenner.

oenomanie, v., dronkemanswaanzin.

oenometer, m., wijnmeter; werktuig ter bepaling van bet alcoholgehalte van wijn.

oer, o., ijzerhoudende aarde.

oermensen, m., mensch zonder eenige beschaving.

oesophaag, m., slokdarm.

oesophagisme, v., ontsteking van den slokdarm.

oeuvres, v. mv., werken, geschriften; „oeuvres posthumes" : nagelaten werken.

offendeeren, beleedigen, kwetsen, aanvallen.

offensie, v., beleediging, aanval.

offensief, aanvallend.

offerande, o., offer.

offerte, v., aanbieding, voorstel.

offertorium, o., gebed voor de opheffing der gewijde hostie onder de mis door den priester; offergeld, offerblok.

Office, o., handels- of expeditiekantoor; dienst, functie.

officiant, m., dienstdoend geestelijke of ambtenaar.

officie, v., ambt, bediening; verrichting.

officieel, ambtshalve, wat van een regeering uitgaat; geloofwaardig.

officier, m., in 't algemeen: ambtenaar; militair boven den graad van adjudant-onderofficier; stuurman op de groote vaart.

Officieus, gedienstig, hulpvaardig; wat niet rechtstreeks van de regeering uitgaat, maar wat onder haar invloed staat.

officinaal, wat in een apotheek voorhanden is; geneeskrachtig; „officinalia" : artsenijen.

offlclo (ex), van ambtswege.

offroeren, aanbieden, offeren.

offside, buitenspel, bij het voetbal- en hockeyspel.

oglef, spitsboogvormig.

ogre, m., wildeman in sprookjes, die de kleine kinderen opeet; menscheneter.

ohm, o., practische eenheid van den electrischen weerstand.

Oj, (argot), zeg eens! wat meen je! (uitroep).

Okapi, v., zeldzaam voorkomend zoogdier in Afrika, dat het midden houdt tusschen zebra en giraffe.

oks, (argot), kostbaar, van waarde, goud; „oksenaartje" : o., horloge.

old Jack, de Britsche Vlag.

olderman, m., oude benaming van verschillende overheidsper20