Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol

466

vro

volley, slag in de vlucht in lawntennis.

volontair, m., vrijwilliger, 't zij

in militairen dienst, op een

kantoor, enz. volt, m., eenheid der electrische

beweegkracht, volta (muziek), herhaling. VOltalre, m., soort gemakkelijke

stoel.

voltameter, m., meter der electrische stroomsterkte; „voltasche boog": electrisch booglicht ; „voltasche kolom": werktuig, dat uit een zeker aantal twee aan twee verbonden koperen en zinken schijfjes bestaat, waartusschen met zuurhoudend water bevochte stukjes laken liggen.

volte, v., zwenking; wending; uitwijking bij het schermen om een stoot te ontgaan; „volte face": v., het rechtsomkeert-maken; plotselinge verandering van meening of stelsel, enz.

vol tl, (muziek), sla om (een blad).

voltigeeren, dansen op het slappe koord; kunsten maken op een paard; heen en weer fladderen.

voltigeur, m., koorddanser, kunstrijder.

volubel, buigzaam; bewegelijk; lenig; vlug.

volubllitelt, o., bewegelijkheid; radheid; vaardigheid van tong.

volume of volumen, o., boekdeel; rol, pak, bundel; uitgebreidheid; omvang; ruimte, die door een lichaam wordt ingenomen ; watermassa.

volumineus, omvangrijk, dik.

voluntas, v., wil.

volunteer, m., Engelsch vrijwilliger.

voluptueus, wellustig; genotzuchtig.

volveeren, rollen, wikkelen.

VOlVUlUS, m., darmkoliek.

vomeeren, spuwen, braken.

vomitief, o., braakmiddel.

vonk, v., (argot), lamp, kaars, licht; „vonkert", m., kachel; „vonkie": lucifer, vlammetje; zaklantaarn.

voord of voorde, v., doorwaadbare plaats.

voorwiel, o., (argot), gulden.

vortex of vertex, m., wervel; wervelwind; draaikolk.

vota, o. mv., stemmen (der kiezers) ; geloften; „vota colligeeren": stemmen verzamelen; „vota majora": meerderheid van stemmen.

votant, m., iemand, die zijn stem uitbrengt.

votatie, v., stemming.

VOteeren, stemmen; stemmen uitbrengen; bij stemming aannemen.

votief, krachtens een gelofte; „votief-geschenk", o.: geloftegift; wijgeschenk; „votiefkerk", v.: kerk, die tengevolge eener gelofte gesticht is.

VOtUffl, o., stem bij het kiezen; advies; zegewensch; gelofte.

voute, v., gewelf.

VOX, v., stem; „vox bumana": menschelijke stem (orgelregister) ; „vox nasalis": neusstem; „vox populi vox Dei": de stem des volks is de stem Gods.

voyage, m., reis; „voyageur", m.: reiziger.

voyant, m., of voyante, v., persoon, die bewust is 't verleden en de toekomst te kunnen zien.

voyons, laat zien; komaan.

vreempie, m., (argot), vreemdeling.

vroed, wijs; „vroedschap": stadsregeering; „vroede vaderen" : gemeenteraad.

Sluiten