Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PARIS DE BEDWELMER

477

PARIS DE BEDWELMER

Toch stond zij het dichtst nevens Paris en Helena. Terwijl Leda's dochter haar gemaal Menelaos kuischelijk aanbad, haar breedgeschouderden, blonden held, en zij zijneweenendewoede vreesde,doorhuiverden haar de wilde lusten naar den anderen man, dien zij haatte en minachtte. Aphrodite verduisterde haar bedeesde oogen voor Menelaos' afgunstige pijnen, en deed haar zuchten en kermen naar de smachtende schoonheid van den geroskamden Paris. Helena verachtte Paris en tóch hunkerde zij naar de bevalligheid van zijn gang en de verliefde, zwierige, soms ironische beleefdheid van zijn verleidersgebaar. Zij baatte zijn gelaat en tóch wierd zij overmeesterd door het geestdriftige licht van zijn blik, de zoete en teedere overredingen zijner blijgeestige lippen. Zooals hij de rozen

Sluiten