Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAWOORD

505

NAWOORD

Couperus heeft in zijn schitterend en vooral zeldzaam eerlijk artikel in „Groot-Nederland" van April 1919, over Koningen. (eenzóóbewonderendartikel.dathetvelemijnerteer-beminde, brave collega's, niét van afgunst, doch uitsluitend van belangstelling en vreugde, hartkloppingen heeft bezorgd), een beetje wrevelig gesproken van het „Boek der Toelichtingen". Hij vond dat ik dit niet had moeten geven; ik behoefde het pubhek niet in het atelier van den kunstenaar te brengen. Ik was het niet met hem eens en ben het nog niet met hem eens, en toch heb ik na rijp beraad besloten, voorloopig het „Boek der Toelichtingen" te onderbreken. Het schrijven heeft mij een ontzachlijke geestelij ke inspanning gekost, en de dank dien ik er voor oogstte was betrekkelijk matig. Vele critici en lezers hebben mij blijkens hun beoordeelingen en brieven, uitmuntend verstaan. Ik gaf al mijn bronnen en nevenbeschouwingen ter oriënteering, in groote openhartigheid. Men kan hier in Holland niet goed dulden, dat iemand ook geestelijk op de hoogte is van zijn onderwerp. Ik heb natuurlijk fouten begaan en enkele flaters gemaakt, doch dit verhoogt m. i. van menschelijk standpunt uit bekeken, de bekoorlijkheid van zulken arbeid. Ik kan uit het werk van mijn „becritiseerders",

Sluiten