is toegevoegd aan uw favorieten.

Naar hooge toppen en diepe kraters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

NAAR HET BERGSLOT

kreeg ik een warmte-sensatie van snel toenemende intensteit, die mij met groote vaart van mijn verdachte zitplaats deed oprijzen. Daar had ik mij, zoo waar, op een kleine solfatare neergezet! «

Een naburige steen verschafte een rustiger zitpunt om het panorama in mij op te nemen.

Recht vooruit daalde de groote bedding van den lavastroom af als een steile met rotsblokken bezaaide helling en beneden zagen wij de lava als een verstarde vloed liggen; overlangs en dwars gespleten; hier tot slierten uitgetrokken en daar in plotseling versteende kammen opgeschuimd. Blauw omvatte het meerwater de lavavelden en wijd breidde zich zijn spiegel uit, tot waar de onverbiddelijk rotsmuren met hun ernstige tjemaragroepen, steil oprezen.

Toen wij ons naar genoegen hadden verkwikt aan den blik op de merkwaardige waranden van Rindjani's lusthof, moesten wij eindelijk gaan bedenken, hoe of wij weer beneden zouden komen. De steenen glijbaan voor ons zag er door haar steilheid allerminst verlokkend uit, maar leek ons toch betrouwbaar toe, als wij haar vergeleken met den ignobelen rotsladder, dien wij opgeklommen waren. Dien weer af te dalen, dat nooit!

Dus ging het voetje voor voetje, met duchtig gebruik van den bergstok, naar beneden; even langzaam en voorzichtig, als eenmaal de lavastroom met woesten vaart er af stormde; maar die lag dan ook als een doode brei beneden, terwijl wij wenschten in betere conditie daar aan te komen; iets waarin wij inderdaad uitnemend slaagden.

Daar, tusschen de opstapelingen van grillige lavablokken, die hoekig en kantig, met scherpe punten en gespleten vlakken, een bijkans ondoordringbare steenwildernis vormden, zochten wij ons moeizaam een weg om weer op onzen braven rug te geraken en toen ons dat gelukt was, kostte het geen moeite meer om ons vlot te bereiken.

Indertijd waren Elbert en Gruendler met levensgevaar de oosthelling afgedaald, maar het was hun niet gelukt om de eindmuren der lavastroomen aftedalen, ten einde in het dal tusschen Baroedjari en Rindjani te komen.

Daarom had ik het plan gemaakt om per vlotgelegenheid daarheen te gaan en embarkeerden wij ons dientengevolge zoo spoedig mogelijk.