is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderzeesche kabelnet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

QO

draad rondom de aarde zou slingeren, een stapje nader tot verwezenlijking te brengen.

Van deze gelegenheid is inderdaad gebruik gemaakt.

De transatlantische kabel van Penzance via de Azoren naar Halifax staat thans onder het beheer van de „Imperial Cable Board" en is sinds het einde van 1919 ook voor het particuliere verkeer opengesteld 1).

Op deze wijze is dus een einde gemaakt aan den toestand, die sinds 1912 op het Atlantische traject was geschapen door het verkrijgen van de contróle op de beide Engelsche maatschappijen door een Amerikaansch concern.

Wij hebben hierop reeds vroeger de aandacht gevestigd en toen reeds erop gewezen, dat men in Engeland bevreesd was, dat deze ontwikkeling voor de Engelsche belangen in oorlogstijd nadeelig zou kunnen zijn.

In den wereldoorlog is hiervan weinig gebleken, aangezien men door de invoering van censuur aan het Engelsche uiteinde der transatlantische kabels de contróle over het geheele Oost- en Westwaartsche Amerikaansche verkeer had verkregen en bovendien aan de andere zijde van de zee, eerst een neutraal, later een bondgenoot had.

Niettemin is blijkbaar in Engeland het verlangen gegroeid, om ook formeel in de toekomst

J) De „Eastern Telegraph Company" verricht voor het Britsche gouvernement de technische werkzaamheden.