is toegevoegd aan je favorieten.

Stadspoorten, muurtorens en wereldlijke openbare gebouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Serie.

Stadspoorten en Muurtorens in Noord- en Zuid-Holland (met uitzondering van Dordrecht) . I

'n „ in het overig gedeelte van het land II

Wereldlijke Openbare Gebouwen in Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam) . . . III

u „ te Amsterdam IV

„ „ in Zuid-Holland (met uitzondering van 's-Gravenhage)... V

„ „ . „ te 's-Gravenhage s. . VI

in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg VII

in het overig gedeelte van het land VIII

ALGEMEEN REGISTER DER AFBEELDINGEN.

* Serie Bladz. Serie Bladz.

AARDENBURG Munt- of Regulierstoren . . I 43

Water- of Kaaipoort .... II 26 Museum, Rijks- IV 65 — 67

Oost-Indisch Huis IV 56—59

ALKMAAR Oost-Indisch Zeemagazijn . . IV 58

Accijnshuisje . III 37 Oost-Indische Compagnie, Lijn

Boompoort (Voorhek) .... I 31 — 32 baan der IV 60

Doelen, Nieuwe- III 44 Oost-Indische Compagnie, Pak-

Friesche poort (Oude) ... I 29 huis der — IV 56

Friesche binnen- en buiten- Paleis, Koninklijk — : Zie

poort I 30,31 Stadhuis

Schermerpoort I 28,29 Prinsenhof (Tijdelijk Stad-

Stadhuis III 34—36 huis) IV 41 — 43

Stadstimmerwerf III 37 Raampoortje I 45

Waag III 38 — 43 Rasphuis, Poort van het v. m.- IV 49

Waterpoortje I 30 Regulierspoorten I 40—41,43

Schreierstoren I 39

AMERSFOORT Spinhuis, Poort van het v. m.- IV 49

BlNNENKAMPPOORT II óo — 6l STAALHOF IV 54

Koppelpoorten II 57 — 59 Swycht Utrecht, Toren-. . . I 40

Monnikendam (Waterpoort) . II 56 Stadhuis (Oude-) IV 45

Muurhuizen II 55 Stadhuis (Kon. Paleis) ... IV 11—40

Plompe-of Gevangentoren . . II 50 Stadhuis, Tijdelijk- (Prinsenhof) IV 41—43

AMSTERDAM Stadstimmertuin, Poortje van

Admiraliteitshof IV 41 — 43 den v. m.- . . , IV 48

. Admiraliteitslijnbaan .... IV 60 Station, Centraal- IV 68 — 70

Admiraliteitszeemagazijn . . IV 54 — 55 Tuighuis, v. m.- IV 64

Anthoniespoort, St. (Waag) . I 34—36 Utrechtsche Poort I 44

Arsenaal IV 64 Waag op den Dam, v. m.- ... IV 45

Athenaeum Illustre, „Agnie- Weesperpoort I 44

tenpoortje" voor het v.m.- IV 48 Werf, Poort van de Lands- . IV 64

Bank van Leening IV 48,51 — 53 West-Indisch Huis IV 60—62

Beursgebouwen, Oude- . . . IV 44,46—47 West-Indisch Zeemagazijn . . IV 61

Beurs, Nieuwe- ...... .. ' IV 71 — 72 Willemspoort I 44,47

Doelengebouwen IV 62—63 Zaagmolenpoortje I 45

Haarlemmerpoorten I 44,46—47

Haringpakkers- of Heilige ANNA TER MUIDEN, St.

Kruis-toren ........ I 38 Oude Stadhuis VII 37

Heiligewegspoort I 41

Jan Roodenpoortstoren ... I 42 APPINGEDAM

Klovenierstoren I 40 Stadhuis VIII 71 — 72

Korenmetershuis IV 50,52 — 53

Leidsche poort I 41 ARNHEM

Militiezaal IV 64 Sabelpoort / II 46

Montelbaanstoren I 37 Stadhuis VIII 18—19

Muiderpoorten I 48 — 50 Waag VIII 18

4T 64

37 48-