is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloempotten van wilde bloemen, die alle naar Hamburg zijn gevoerd.

Van zijn teekeningen vindt men in velerlei plaatsen. Eerst maakte hij voor den treffelijken tapijtsier Spierincx te Delft heele kamers met tapijtwerk, alsook patronen voor anderen, zoo voor damasten, ammelakens en servietten, en ontwerpen voor veel glasschilders, maar bijzonder voor't Boshuis te Amsterdam. In druk of in prent zijn van hem verschenen een groote Verloren Zoon, die door van de Gheyn gesneden is, acht Bekeerde Zondaars, de Passie Christi, twaalf Patriarchen, de Bouwing van alle steden, de Twaalf Apostelen, de Poëten-praten en veel zinnebeeldige stukskens, summa een talrijke menigte teekeningen, bij boeken vol, zoo naar 't leven als anders, zonder einde.

Nu volgt hetgeen hij in rijm of in proza gesteld heeft, dat is te weten de Iliade Homeri, twee beelden van Haarlem en enkele liedekens, refereinen, sonnetten, Bucolia en Georgica, de Gulden Harp en 't Broodhuis, de Nieuwe Wereld of beschrijving van West-Indië, den Olïjfkerg, de Herkomst, de Vernieling en de Wederopkomst van de stad Amsterdam, onder haar afbeelding gedrukt, dit zijn Schilderboek, de uitlegging van de Metamorphosen Ovidii, en de Uitbeelding der figuren, en een Spel van

115