is toegevoegd aan je favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië = Kitab oendang-oendang hoekoeman bagi Hindia-Belanda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306

Wiï^*00*** tien dagen 0f geldboete van ten hoogste

TITEL VII.

Overtredingen betreffende de veldpolitie.

Artikel 548. rtikel 549.

f„^die' ZOn^r daartoe &erechtiffd te zyn, vee laat loopen in JST; of h°oüand, of op eeiiWSoS

die hetzy bezaaid, bepoot of beplant is, hetzy" ter bezaaünf be poting of beplanting is gereedgemaakt, of^w^aTde ?ogst nog niet is weggehaald, wordt gestraft met geldboete Jan ten hoogste vyf en twintig gulden. ««weie van ten

Artikel 550.

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopt of rijdt od eenigen grond die bezaaid, bepoot of beplant is, of die ter be-

S^iJ^ESf f b6Plaftin? iS ^gemaakt,Tordt ge. straft met geldboete van ten hoogste vüftien gulden.

Artikel 551.

Hy die, zonder daartoe gerechtigd te zyn over eens anders grond waarvan de toegang op eene voor hem blüSe^jS door den rechthebbende is verboden, loopt, rydt,-of vee^aat SBS ^ g6Straft met geMb0ete Van hoogte vyflSn

TITEL Vin. Ambtsovertredingen. Artikel 552.

De ambtenaar, bevoegd tot de uitgifte van afschriften of