Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

How picturesquely filthy In backslums may be seen

A sight, a living image: A picture by Jan Steen!

Those colours, ever changing, —Themes of a classic fugue! —

They have inspired the greatest, From Arentz to De Hoogh.

And, pray, which is the greater — I could not teil — could you?

The world-renowned Velasquez, Or humble Gerard Dou?

Theirs is a blissful nation,

I reckon and I guess! Which has produced such masters

As Bol and Nich'las Maes!

And lo! When lea and hillock The sunbeam skins aslant

Behold in speechless rapture The country of Rembrandt!

14. DE CHAOS.

De schrijver van het werkje over de uitspraak van het Engelsch "Drop your foreign Accent", droeg mij op, aangezien ik nogal makkelijk rijm — meende •hij — voor zijn boek een gedicht te vervaardigen, waarin al de gewone struikelblokken van de Engelsche uitspraak verwerkt moesten worden. Ik kreeg een lijst van ongeveer 450 woorden, alfabetisch gerangschikt, en daarmee moest ik maar aan den gang gaan — asjeblieft I Hier is het. Met toestemming van den schrijver van "Drop" bied ik het alvast mijn velen vloeiend Engelsch sprekenden landgenooten aan, om er' «ich op een regenachtigen Zondagmiddag mee onledig te houden. Zij zullen merken, dat elk paar regels volkomen zuiver rijm geeft, en dat de klemtoon duidelijk door het rhythme aangegeven wordt. Moge het alom schrik en ontsteltenis verspreiden.

Dearest creature in Creation,

Studying English pronunciation, I will teach you in my verse Sounds like corpse, corps, horse and worse.

It will keep you, Susy, busy,

Make your head with heat grow dizzy; Tear in eye your dress you'11 tear.

Sluiten