is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Rootland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen, in het zicht van. eikendeen.

Zie, daar mocht komen wat komen kon, hem zou zoo iets niet gebeuren: hij . zwoer het in zijn hart: liever heel zijn leven jong, liever getrouwd met de domste en leelijkste deern van de wereld, zoo ze maar rijk was, dan een meisje te huwen zonder fortuin, al was ze zoo goed als Stina en lieftalliger dan Anneken zelf.

XI

— Rik, toe, gauw om den veearts'1

De jongen vloog als een pijl uit den boog,

ondanks de komende koude, barvoets met zijn

klompen in de hand over wegen en akkers,

twee uren ver.

Het was er droef meê gesteld, met Wardens

Lieze.

Het arme dier moest te Kortrijk, daar het op stal stond, op de achterbil een stamp gekregen hebben. Wat eerst maar een schribbel scheen, een kneuzing van niemendal, verkwaadde tot een leelijk gezwel. Dra sleepte het beest het verslappende been, en triestig truttelend begon het te kreupelen en te krasselen. Doch meer dere en pijn had de merrie al dapper doorstaan en niemand vond er erg in; bij zooverre dat Seppeken, toen hij welgezind naar vader en moeder om een kruisken kwam, alvorens

85