is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Redenen waarom requestrante Uwe Excellentie eerbiedig in overweging geeft, dat het Haar moge behagen te willen bepalen, dat aan de maatschap ten Bokkel Hütnink, Korthals At.tes en. van Thiel db Vries- boven en behalve de voor de uitvoering van het werk „Het uitdiepen van de haven te Tandjong-Priok" door haar reeds ontvangen bedragen, nog zal worden uitbetaald een som van tweehonderd zeventien duizend vierhonderd en negen gulden, zegge f 217 409, hopende zij tevens dat, in den meer dan pijnlijken financieelen toestand van hare maatschap, Uwe Excellentie aanleiding moge vinden ter zake eene zeer spoedige beslissing te nemen.

't Welk doende enz.

Voor de maatschap,

ten Bokkel Huinink, Korthals Altes en van Thiel de Vries. .

(w. g.) S. TEN BOKKEL HUININK.

Voor eensluidend afschrift, De Gouvernements-Secretaris, VAN VALKENBURG.

Batavia, 4 Maart 1914.