is toegevoegd aan uw favorieten.

Projecten van woningen voor suikerondernemingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

Transport . . f 7,466.72

Métal-Déployé.

17.50 M2. a / 1.50 . . ƒ 26.25 » 26.26 ƒ 601.26 Goten, kilgoten en afvoerbuizen.

Hoofdgebouw:

Goten 33.50 M. a / 1.50 . . / 50.25

Afvoerbuizen 12.— „ „ „ 0.70 . . „ 8.40

Bijgebouwen:

Goten 70.— M. a f 1.50 . . „ 105.—

Afvoerbuizen 10.— „ „ „ 0.70 . . „ 7.—

Totaal . . / 170.65 „ 170.65 „ 170.65

Pannen.

Europeesche en Inlandsche.

Hoofdgebouw. 3170 stuks a f 12. - per duizend, f 38.04

Bijgebouwen . 3970 „ „ „ 12.— ., „ „ 47.64

Totaal . . 7140 stuks a ƒ 12.— per duizend, ƒ 85.68 „ 85.68 „ 85.68 Diversen.

Privaten.

1 water-closet a f 60.— f 60.— „ 60.—

Gelijk trekken terrein „ 25.— „ 25.—

Rotkeiders en rioleering „ 60.— „ 60.—

Klein ijzerwerk, draadnagels, enz „ 25.— g1 25.—

Bamboestellingen , 100.— „ 100.— „ 270.—

Onvoorziene.

180.60 ., 180.60

Toezicht op de uitvoering.

„ 487.90 „ 487.90 Totaal generaal . ƒ 8,687.81

OVERZICHT.

Hoofdgebouw.

Totaal bedrag f 4,420.—

Totaal oppervlak. 110.— M2.

Prijs per M2 ^ 40.45

Bijgebouwen.

Totaal bedrag 4,267.81

Totaal oppervlak 180.— M2.

Prijs per M2. „ 24.30