Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk Hl. De natuur. De bodem. Wet der bladz. afnemende bodemopbrengst. De moderniseering van den landbouw. rechtsvormen van grondgebruik. het kapitaal 131—182

Aanteekeningen op Hoofdstuk Hl. 183—201

De natuur, blz. 131—135; drieerlei functie van den bodem, blz. 135—137; wet der afnemende bodemopbrengst, blz. 137—14% landbouwsystemen, blz. 142—144; moderniseering van den landbouw, blz. 144—149; eigendom en pacht, blz. 149—160; erfpacht, blz. 160—173; beklemrecht, blz. 173—174; kapitaal, blz. 174—182.

Hoofdstuk D7. Onderneming en bedrijf. Ondernemingsvormen. Trusts en kartels . . . 202—252

Aanteekeningen op Hoofdstuk IV. 253—268

Bedrijf en onderneming, ondernemer, blz. 202—210;

" klein- en grootbedrijf, blz. 210—215; huisindustrie, blz. 215—217; vennootschap onder firma, blz. 218— 219; commanditaire vennootschap, blz. 219—221; naamlooze vennootschap, blz. 221—226; kartels

- en trusts, blz. 227—252.

Hoofdstuk V. Productie-coöperatie. Staat en

productie 269—320

Aanteekeningen op Hoofdstuk V. 321—332 Productie-coöperatie, blz. 269—285; vrijhandel en "bescherming, blz. 285—332.

Sluiten