is toegevoegd aan uw favorieten.

De brand-chomageverzekering, in het bijzonder de bedrijfsverzekering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

gütung des Schadens höchstens für ein Jahr zugesichert und geleistet werden.

5. Tritt der Brand wahrend einer Betriebsunterbrechung ein, so hat der Versicherte keinen Anspruch auf Entschadigung (die in der Natur des Geschafts liegende periodische Unterbrechung bei Saisonbetrieben ausgenommen).

6. Der Chomageversicherte ist zu geordneter übersichtlicher Buchführung verpflichtet.

C. Verfafi ren, welches zur Auswirkung der Zustimmung der kantonalen Anstalten zu beobachten ist.

1. Die Gültigkeit einer Chomageversicherung ist von der Zustimmung der beteiligten Feuerversicherer abhangig. Jedem an eine kantonale Anstalt gerichteten Gesuche um Erteilung der Zustimmung is die fertige Chomageversicherungspolice im Original beizugeben. Der Anstalt ist ein Doppel oder eine von der Gesellschaft beglaubigte Abschrift der Police zu überlassen.

2. Zu jeder Abanderung der Chomageversicherungspolice ist die Zustimmung der kantonalen Feuerversicherungsanstalt neuerdings einzuholen."

Uitgesloten werd dus een der voornaamste factoren der bedrijfsverzekering, de vergoeding voor verlies aan netto-bedrijfswinst, zonder eenige aanduiding der motieven. Naar Bon mededeelt, heeft men zich dan ook niet aan deze bepalinggehouden, en kwamen polissen in omloop, waarin het winstverlies mede verzekerd werd. Overigens hebben de brandverzekeraars de hun gegeven bevoegdheid tot goedkeuring te sterk laten gelden, door het overleggen van elke afzonderlijke polis in origineel, te eischen.

In hoeverre de regeling van 1902 in Zwitserland de ontwikkeling der brand-chomageverzekering heeft beïnvloed, is niet met zekerheid te bepalen. Sindsdien zijn bij de Zwitsersche regeering geen klachten dienaangaande meer ingekomen, hoewel niettegenstaande het verbod, toch verzekeringen op de vroegere voorwaarden — zonder voorafgaande schaderegeling — bleven voorkomen.