Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEK DER TOELICHTINGEN 463

antique de la Perse, terugkomen in verband met H eer en 's zeer uitvoerige verhandeling over Persepolis, in zijn tiende deel Historische Werke. In Pasargadae zijn marmeren colommen opgegraven. Zie ook Fergusson, The Palaces ofNiniveh and Persepolis restored; Dieulafoy, L'art antique de la Perse Achéménide etc. Charles Texier, Description de l'Arménie, la Perse et la Mésopotamie. Zie E. Flandrin et P. Coste, Voyage en Perse. Heeren's Persepolis-hoofdstuk is zeer verouderd.

DE MEDISCHE OORLOG EN THUCYDIDES

Wat Thucydides in zijn Peloponnesische oorlog over den z.g. M edischen oorlog schrijft, het hoofdstuk dat handelt over de politieke toestanden van Hellas sedert de oudste tijden (boek 1,23), zal ik in het deel van dit epos waarin ik Xerxes' tocht naar Hellas beeld, eerst kunnen behandelen. Over Thucydides zelf dit. Hij was eigenlijk in de Oudheid, de groote grondlegger van de historische critiek en de strenge verwerper van de sagen, als feitenbron. Zijn geweldige, saamgedrongen stijl en zijn grimmig-strenge persoonlijkheid, hebben nochtans voor den analyticus groote bekoring. Er bestond een e enigszins verwantschappelijke natuur in den modernen tijd: de groote Franschman Hippoli te Taine. Ook deze historicus was vooral in zijn laatste periode, een man alléén van documenten levend. En toch waarborgden deze documentatie en schijnbaar-onverbi ddelijk-nuchtere groepeering der stof, lang niet voldoende objectiviteit. Ook Taine is vaak geweldig aangevallen om de eenzijdigheid waarmee hij zijn documenten gebruikte en inschakelde, en andere weer die tegen zijn beschouwing ingingen, negeerde, wijl zij zijne bewijskracht verbrokkelden, Buitengewoon belangrijk is ook wat Eduard Meyer schrijft over Ephorus en Diodorus in verband met Thucydides. Zie Geschichte des Altertums, Ed. Meyer, § 150—151, p. 254. Ephorus wordt gekenschetst als de man, die in zijn algemeene geschiedenis zich reeds wetenschappelijke doeleinden stelt, al ontbreekt hem werkelijkheids-begrip van het historische leven,

Sluiten