Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482

HET LAND VAN ZARATHUSTRA

gebruikt wordt. „C'est ici le premier emploi du mot Iehoudt, comme nom désignant une religion." (E. Renan, Histoire du peuple d'Israël, dl. 4, p. 25). Zie zijn oordeel over de minderwaardigheid van Haggay en Zacharja, in het Vde hoofdstuk van Hist. du peuple d'Isr., dl. 4. Vgl. p. 112—113 uit het naexilische prophetisme van Kuenen's De godsdienst van Israël, dl. 2, over Haggay en Zacharja, in verband met Ezeghiël. Zie ook de ontleding van Zacharja's waereldbeeld en zijn Messiaansche verwachtingen en die van Haggay, p. 643 van Alfred Jeremias' Das Alte Testament enz.

SCYTHEN

De Scythen noemden zichzelf Scoloten.

ALBAST

Albast van den Libanon wierd zelfs door de Assyriërs in Niniveh gebruikt.

JOODSCHE MYSTIEK

In verband met de malligheden van den begaafden Van Ginneken over de Hebreeuwsche psyche en in verband met alle geschiedleugenaars omtrent de verklaring der ras-eigenschappen van Hebreeuwers, verwijs ik nog eens naar de voortreffelijke studie van Martin Buber, Die Jüdische Mystik. In dit epos heb ik gelegenheid om een Joodsch mysticus uit de Oudheid, naast Mordechay te scheppen. Hoort nu echter reeds enkele woorden van den hoogst-begaafden essayist: „Die jüdische Mystik mag recht ungleichmaszig erscheinen, oft trübe, zuweilen kleinlich, wenn wir sie an Eckhart, an Plotinos, an Laotse messen; sie wird ihre Brüchigkeit nicht verbergen können, wenn man sie gar neben den Upanischaden betrachten wollte. Sie bleibt die wunderbare Blüte eines uralten Baumes, deren Farbe fast allzu grell, deren Duft fast allzu üppig wirkt, und die doch eines der wenigen Gewachse innerer Seelenweisheit und gesammelter Ekstase ist. Die mystische Anlage ist den Juden von Urzeiten her eigen,

Sluiten