Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E R R ATA

OP BLADZIJDE:

1, r. 8 v.o.

11, — 5 v.o.

13, — 2 v.b.

13, — 2 v.b.

15, — 9 v.b.

21, — 9 v.o.

43,-11 v.b.

82, — 12 v.o.

107, — 4 v.o. 109, noot, r. 6 v.o

120, r. 14 v.b.

124, — 5 v.b.

146, onderste regel

147, r. 11 v.b. 152, — 4 v.b. 152, — 9 v.o. 158, — 2 v.b. 162, — 4 v.b. 168, — 4 v.o.

204, — 19 v.b.

205, — 6 v.o.

211, — 10 v.o.

212, — 10 vb. 227, achter Atjeh 227, „ Totalen 234 r. 9 v.o.

259, r. 17 v.b. 271, totaal: Amboina

271, laatste totaal

272, achter koelit bakau 301, r. 3 v.b.

.STAAT :

Bijlage II

Celebes

f 1.344.000

f 110.000

f 1.5999.000

in Zuider-

Bengkoelen

Praba Noelih

ton) . . . betrokken

Djambi I voor

voor van

tonnen van K.G. 1000 292

76.000 en 190.000

een deel van Java,

1813

L. Kota;

Opuim

alleen in de afdeeling

v. beneden

Mamamassa

laagste

vlakte

3.020.000 en 3.023.000 18.306.000 en 24.096.000 Singapore, van 3.445 000 L. olie naar 20.000

1.120.000

2.497.000 10.890.000 beteekenis, dat,

MOET ZIJN: Deel II

Celebes en Onderh.

f 1.339.000

f 224.000

f 1.599.000

in de Zuider-

Benkoelen

Praba Moelih

ton .... betrokken)

Djambi I

voor

tonnen van 1000 K.G. 294

109.000 en 152.000

Java en een deel van

1913

L. Kota:

Opium

alleen op het eiland

beneden

Mamassa

laatste

vlakten

3.780.000 en 3.783.000 19.566.000 en 24.856.000 Singapore, waarvan weer 3.445.000 L. olie ging naar 200.000 112.000 1.489.000 10.809.000 beteekenis, welke

B ij 1 a g e V : Onmiddellijk ten N.*0. van de hoofdplaats Djambi is bij het afdrukken een gedeelte land tusschen twee riviertakken blauw gekleurd, dat wit had moeten blijven.

Bijlage VI: Toe te voegen de noot: ieder vakje der schaal is 6 mJI. hoog.

B ij 1 a g e XXVIII: In verband met gegevens, na het afdrukken dezer grafiek bekend geraakt, moeten de jaartotalen van 1903/1907 respectievelijk worden: f 18.147.000, ƒ19.551.000, ƒ21.852.000 f 21.351.000, eff f 24.392.000.

B ij 1 a g e XXXVa: Bij Lagoeboti staat in het vlaggetje I, moet zijn H (Huisvlütschool).

Sluiten