Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

De duur van den arbeid.

- Onze eerste vragen hadden betrekking op den duur van den arbeid. Wij wensohten van iedere zaak afzonderlijk te weten : het uur waarop de arbeid aanvangt en waarop hij eindigt; aantal en duur der rustpoozen ; of deze in of buiten de zaak worden doorgebracht• of er, indien de arbeid doorloopend niet vóór 9 uur eindigt, een vrije avond wordt gegeven; of Zon- en feestdagen vrij zijn; ten slotte, den duur der vacantie. i - Het spreekt vanzelf, dat de antwoorden de bontste verscheidenheid vertoonen, niet alleen voor de verschillende gemeenten, maar ook voorde verschillende eöorten zaken. Terwijl bijv. de deftige zaken van dameskleeding in de groote steden om 7 uur of vroeger plegen gesloten te worden, sluiten de volkswinkels, waar de late verkoop dikwijls den geheelen dag heeft goed te maken , veelal niet voor half 10, 10 uur, Zaterdags dikwijls niet vóór 11 uur, half 12 of nog' later.

De gegevens rangschikkende krijgen wij het volgende: Van de 23 te Amsterdam bezochte zaken begint de arbeidsdag in:

2 zaken om 8 uur;

1 zaak om 8 of 8Vs uur (om de week wisselend); 18 zaken om 8Vj uur;

2 ,. „9

De arbeidstaak eindigt in: 2 zaken om 6 uur;

1 zaak om 6Vs (soms 10) uur, gedurende 4 a 5 maanden om 6 uur; 1 zaak „ 6l/g uur 'szomers, 7 uur 'swinters;

1 i. i> 6V2 of 7V3 uur (om beurten);

2 zaken om 6V2 of 81/2 a 9 uur (om beurten);

2 „ „7 uur;

3 „ „ 7 of 9 uur {wisselend om den dag of om de week);

BB

Sluiten