is toegevoegd aan uw favorieten.

Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat-, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

geheel door water geïmbibeerde grondmassa wordt natuurlijk door den geringsten stoot tegen de aardkorst in beweging gebracht en, daar de vlakte door tamelijk hooge bergruggen wordt ingesloten, worden de aarbevingstrillingen tegen de wanden van deze natuurlijke kom teruggekaatst, zoodat, behalve horizontale, verticale en draaiende bewegingen, in deze besloten ruimte ook interfereerende golvingen zullen ontstaan.

Dat de aangrenzende heuvel- en berggedeelten minder sterk beïnvloed worden, is wel mogelijk en dan toe te schrijven aan het feit, dat de ondergrond uit veel compactere en vastere gesteenten bestaat.

Wanneer de allerhevigste aardbeving, welke Ambarawa en Willem I geteisterd heeft, volgens de schaal van RossiForel (*) de intensiteit VIII (= zeer sterk) bereikte, dan is deze intensiteit voor Salatiga II of III geweest (= licht).

Aardbevingen zijn in deze terreingedeelten evenals de uitbarstingen van den Merapi bekend van af het jaar 1820. Alles wat vóór dat jaartal is geschied, is onbekend.

Ook wordt beweerd, dat de werking van den Merapi in hevigheid afneemt, doch dit wil absoluut niet zeggen, dat de werkingen van dezen vulkaan geheel zullen ophouden. Integendeel kan men in deze terreingedeelten, waar niet minder dan 4 eruptiepunten bij elkaar liggen, steeds vulkanische werkingen verwachten, welke dan gepaard zullen kunnen gaan met aardbevingsverschijnselen.

De vraag doet zich hier voor of deze aanstaande aardschokken zóó hevig zullen zijn, dat ze ook op het plaatsje Salatiga de intensiteit VIII van de schaal van Bossi-Forel zullen bereiken en dus woningen, welke van gemetselden steen zijn opgetrokken, zullen doen instorten en het bouwen van verdiepinghuizen onmogelijk maken.

Ten einde dit met eenige zekerheid te kunnen vaststellen, zal eerst uitgemaakt moeten worden wat voor soort aardbevingen in deze streken zullen kunnen voorkomen.

De aardbevingen zijn te onderscheiden in drie groepen: le. Tectonisehe aardbevingen. 2e. Instortings „ 3e. Vulkanische „

O Vide deze schaal in verslag No, 81 Deel III op bladzijde 130,