is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport der Rijkscommissie van Advies inzake Reorganisatie van het Museumwezen hier te Lande, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 5 februari 1919 no. 62

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. OVERIGE CENTRA.

Ten einde te grooten omvang en de hiermede gepaard gaande versnippering der regeeringsbelangstelling te vermijden, heeft onze Commissie zich niet in bijzonderheden beziggehouden met de museale belangen der overige, kleinere centra. Zij heeft er zich toe bepaald, eenige algemeene regels op te stellen, waarnaar de plaatselijke musea goed zullen doen zich te richten, zoowel in hun eigen belang, als voor het geval zij voor overheidssteun in aanmerking zouden willen komen. De lezer vergelijke hiervoor de beide volgende hoofdstukken van dit rapport.

13. HISTORISCHE GEBOUWEN.

Op verschillende plaatsen van ons land bestaan gebouwen, waaraan herinneringen aan groote mannen verbonden zijn. Men denke aan Hofwijck, het buitenverblijf der Huygens'en; aan het Spinozahuis te Rijnsburg; aan het slot te Muiden, de woonplaats van P. C. Hooft en de vergaderplaats van den Muiderkring.

Deze gebouwen verkeeren in dezelfde positie als het huis van Rembrandt, over welks belangen op blz. 70 is gehandeld en het daar gezegde geldt mutatis mutandis ook voor hen.

92