Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen wonderspiegels die Noorweegsche fjorden heeten, heb ik altijd meer gevoeld hoe diep dan wel hoe wijd de wereld was. Als ge wilt weten wat ruimte is, reis dan in Holland. Ik ben geneigd te gelooven dat er maar één land ter aarde is, dat ons vaderland nabij komt in onmetelijkheid, — dat is het land der Russische steppen. Zoo wijd is Holland, dat het geluid zich zelden specialiseert.

Men hoort den wind aan alle kanten flapperen, en het zachte geklots van verre wateren laat nimmer af van onze ooren. Er is een wazige gezichtseinder, vlakten en wateren vervloeiend in nevelluchten, waar het Nederlandsch territoir eerst recht zijn onmetelijkheden manifesteert, maar er zijn in Holland ook onmetelijkheden van geluid. Ik noodig U uit, mijn lezer, driemaal de aarde met mij rond te tuffen in een stikdonkeren tank. — En laat hem dan stilhouden opeens... ge hoort of ge in Holland zijt.

Die wijdheid van gezichten geluid, ge vindt haar het meest in ons onmetelijk Siberië, het land benoorden het IJ. Ik weet het zeker, dat Vader Aeolus daar woont met al zijn duizend kinderen, ik| ben ervan overtuigd, dat elke witte wolk een zak is die de snaken tezamen hebben volgespoten met wind. Boven het IJ is

Sluiten