is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van wind en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men in de witte hal verbeidt, zijn rijk gekroond door houtsnijwerk, en geschilderde symbolische voorstellingen geven den geest welaangename verlustiging. Boven de deur der burgemeesterskamer is een versiering in hout gesneden, voorstellende een hond, een haan en een leeuw, de symbolen van trouw, van waakzaamheid en kracht, en de imposante, in Dorischen stijl uitgevoerde omlijsting van dezen ingang wordt omgeven door schilderwerk en bekroond met een groot schilderstuk van Johan van Neck.

Uit koele marmeren hallen binnen te treden in kleinere vertrekken met zachte tapijten en bloemige omwandingen, waar de stilte fluistert binnen de welversloten lederen deuren, dat heeft iets van het komen van het harde kiezel der open, luchte-spiegelende parken, in een kleinen, kleurigen bloementuin, waar het mos zacht is, waar de sappige vruchten hangen te glanzen, en de stemmen van menschen en vogelen worden aangedaan met een inniger, fluweeliger timbre. De Weeskamer van het Enkhuizer stadhuis is als .zulk een kleine kleurige tuin, er leeft een zachte, zondoorschenen feestelijkheid, een feestelijkheid als in prieelen, en als een lichte sappige zomerweelde

119