Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK I.

DIZ.

§ 1. Algemene inleiding

§ 2. Amerikaanse opvoeding en John Dewey . , 17 HOOFDSTUK II.

§ 3. Het verband tussen filosofie en paedagogiek . 30 § 4. Algemene opmerkingen over het pragmatisme 37 § 5. Korte systematiese samenvatting van Dewey's

funktionalisme 4c

HOOFDSTUK III.

Wezen en Doel van de Opvoeding. § 5. Algemene opmerkingen over 't wezen van de

opvoeding ' 62

§ 6. Opvoeding als groei 73

§ 7. Het demokraties en het sociaal ideaal ... 80 HOOFDSTUK IV.

Beginselen van Methode en Stof.

§ 8. De methode in 't algemeen 95

§ 9. De groeistadia 106

§10. De leer van de belangstelling 125

HOOFDSTUK V.

De Stof van het Onderwijs.

§ 11. Het kind en de stof 14s

§ 12. Het probleem van de konsentratie en het leerplan jj9

HOOFDSTUK VI.

§ 13. Verstandelike opvoeding 177

HOOFDSTUK VII.

§ 14. Zedelike opvoeding 203

Slotwoord 2is

Sluiten