Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

De Vestibule.

prenten, terwijl de ijzeren platen, volgens het jaartal 1661 op een der stukken, in later tijd zijn nagegoten.

De groote ijzeren plaat links aan den wand, de helft van een dubbele deur, is afkomstig van het Hof te Borculo en draagt op een schild het jaartal 1541. Zij is door een horizontale lijn in tweeën verdeeld: de bovenste helft geeft eene voorstelling van een man met schild geflankeerd door twee vaandeldragers, de onderste de Aanbidding der Koningen te zien.

De ijzeren plaat bij de voordeur opgesteld met eene voorstelling van Juno op haar zegewagen door twee pauwen getrokken en MercuriUs in de wolken, is een haardplaat, welke in den stoel van de schouw werd geplaatst om deze voor de hitte van het vuur te beschermen.

Tusschen deze kunstwerken van steen en ijzer zijn drie fraai gesneden vierkante eikenhouten paneelen geëxposeerd met laat-Gothische en vroeg-Renaissance versieringsmotieven, welke uit het begin der 16e eeuw dateeren.

Het eikenhouten fries (16e eeuw) boven den gevelsteen met engel heeft een décor van rozetten, vierpassen en een wapenschild, waarop hart, hand en voet van Christus.

Aan denzelfden wand hangt een mangelplank uit 1773, (Hollandsen of Friesch werk), geheel met kerfsnee-ornament versierd, terwijl bovenaan eene voorstelling der vijf zintuigen in het hout is gesneden. Dergelijke planken, typische voorbeelden van volkskunst, welke men langs de kusten van de Noord- en Oostzee tot in Noorwegen en Zweden aantreft, werden veelal door de jonge mannen gesneden en aan hét meisje hunner keuze als verlovings- of huwelijksgeschenk vereerd.

Alvorens verder te gaan zij nog gewezen op de fraaie bronzen bel of klok bij de voordeur met het. fijne Renaissance randje, welke volgens het opschrift in 1508 gegoten moet zijn.

Sluiten