is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 84 —

Uit de winsten 1875— 1882 werd het reservefonds gedoteerd

met ... ƒ 209.395.81

waarbij de gekweekte rente gevoegd werd ad . . >, 25.042.92

Aan het einde van 1882 bedroeg het derhalve . . ƒ 234.438.73 hetgeen bij de toenemende^ïsico, welke de maatschappij liep, verre van voldoende mocht heeten bij een kapitaal van f 35.783.00Q.—:

Reserve- Verdeelde j Uitkeeringper Jaren. , ,

fonds. Winst. aandeel.

j I

■ 1875 ƒ 53.588.30 ƒ 2.164.255.33 ƒ 58.—

1876 „ 23.789.71 I „ 1.956.748.065 „ 53.—

1877 „ 70.400.73 „ 2.267.488.22 „ 61.—

1878 „ 1.389.64 j „ 1.807.414.26 I „ 50.—

1879 „ 2.297.51 ! „ 1.804.466.73 „ 50.—

1880 „ 41.838.97 I „ 2.068.076.52 „ 57.-

1881 „ —.— I „ 1.708.210.685 „ 47.—

1882 „ 16.090.95 | „ 1.896.422.94 „ 53.—

ƒ 209.395.81 ƒ15.673.082.75 ƒ 429.—

I . .

De eigen handel van de N. H. M. nam telkens in beteekenis af; hare cultuurbelangen waren van meer gewicht.

In 1875 treffen wij haar aan bij het zoeken naar petroleum, maar reeds in 1876 werden de boringen bij gebrek aan resultaat gestaakt.

Eene arakstokerij, waarbij zij vanaf 1875 geïnteresseerd was, misschien reeds vroeger, werd in 1880 wegens de ongunstige resultaten geabandonneerd.

Hetzelfde lot ondergingen eene indigo-onderneming in Bagelen, en twee tabaksondernemingen (1882).

De N. H. M.verleende in 1867 een grooten steun door het nemen van aandeelen in de toen opgerichte Deli-Maatschappij, waarvoor het Agentschap Singapore voorts als leverancier van vele benoodigdheden optrad.

De gunstige resultaten der Deli-Maatschappij gaven der N. H, M. aanleiding eene tabaksonderneming in Edi te openen. Op 11 April 1876 werd al wat tot die onderneming behoorde, geroofd.