Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Definitieve Balansen Debiteuren.

oo

CD I

1) c

Totaal Inventaris Ned. Rijkspost- Javasche koersver- ="g Winst en

Jaren. der Kas. en Gebouw. Bank Interest. gStó

Beleggingen. Meubilair. Bank- spaarbank. gjr0rek. schillen. g«J3 Verlies.

H

1898 759,041,23 - - — - - - 279,525 8,058,125 - 36,415,84

1899 ^OSO^öö^ ______ — 55.601.005 13,013,60 — 53,354,615

1900 2,850,859,72 447,93B - _ _ - _ 68.128.225 20,204,50 - 56.262.965

1901 3,497.827,76 4,162,42 - - - - - - 26.751,50 - 55.780.425

1902 4,028,230,585 26,672,34 — — — — — — 27,610,95 — 46.508.455

1903 4,83Q£34fll9li 1,027.50 - — — - — 51.083.125 37,092.67 — [38.025.485

1904 e.071,976,495 2,851,90 — — — — — — 60,365.76 34,75 17,464,47

1905 | 6,669,458,82» 1,935,51 — _ "_ • — _ 39,473,28 71,805,89 - —

1906 I 7,078,258,96 14,055,42 — — 2,275,18 — — 143.773.955 71,675,66 — —

1907 7,088,357,745 6,927,16 — — 350.305 - — 202,803,92 72,251,76 —

1908 7,168,879,62 1.680,73 — — 17,415,67 - — 80,622,085 72,240,— — —

1909 7,783,989,35s 6,137,12 — — 3,459,27 — — 56.857.985 71,201,07 — —

1910 8,291,882,615 2,340,68 — — 1,848,63 27,789,77 1,000,73 190.876.345 70,212,42 - -

1911 8,742,890,55 2,821,235 — — 27,587,385 — 461,09 [ 468.143.775 71,459,77 — —

1912 9,101,802,885 1.447.165 — — 8.017.975 — 340,10 622,722,73 70,971,69 — —

1913 9,742,306,125 1,781,36 — — 7,315,87 — 225,20 864,071,58 79.952,77 — —

1914 8,838,706,435 3,263,545 * — 60,000.-21,879,59 — 223,80 914,725,33 100.207,38 — —

1915 9,762,509,415 2.720.935 — 60.000 — 7,804,415 — 38,30 1.238,081,61 107,931,92 —

1916 10,451,525,28 6,298,27 13,416,50 110,000— 4.47Ö.995 — 65,81 1,245,1?68,23 159,415,28 — —

Sluiten