Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 522 —

De bank maakte gedurende eenigen tijd werk van handel in vreemde munt, wij hebben den aanwezigen goudvoorraad onder Ult°. Juni van elk boekjaar steeds als een onderdeel van het kassaldo beschouwd. De winst met dien handel behaald, is natuurlijk begrepen onder „agio" in de winst- & verliesrekening vermeld.

Beleeningen en hypotheken vormen terecht een goed onderdeel der uitzettingen.

Onder de debiteuren is begrepen de nog ten faveure van het afgesloten boekjaar te inkasseeren interest.

Onder het totaal der „bespaarde gelden" en der „deposito rekeningen" zijn vanaf Juni 1904 begrepen de gedeponeerde gelden bi' het Agentschap te 's Gravenhage.

Het assurantiefonds, later genoemd het „verzekeringsfonds" dient terNjekking van mogelijke verliezen op het spaarverzekeringbedrijf, en is in hoofdzaak ontstaan door toevallige baten.

De rekening: „Javasche Bank" wijst er op, dat deze instelling steeds bereid is geweest, hulp aan de Alg. Spaar- & Depositobank te verschaffen, omdat zij op de hoogte is van de credietwaardigheid van de bank, waarvan wij de positie hebben getracht te schetsen.

Sluiten