Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Mijn principe, steeds, waar dit maar eenigszins mogelijk is, uit oorspronkelijke bronnen te putten, ben ik ook in dit werk getrouw gebleven. Waar ik dit niet deed, moet als regel de oorzaak hiervoor gevonden worden in het feit, dat men niet altijd de oorspronkelijke werken kan machtig worden, wat vooral geldt voor antiquarische exemplaren.

Voor deugdelijke op- of aanmerkingen houd ik mij steeds aanbevolen.

Moge ook dit werk er het zijne toe bijdragen de belangstelling in de Psychical Research in ons vaderland te vergrooten en voor velen eenig licht brengen in de moeilijke problemen van het Supemormale.

W. H. C. TENHAEFF.

DEN HAAG, Augustus 1922.

Sluiten