is toegevoegd aan uw favorieten.

Supernormale vermogens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

Het resultaat van dit onderzoek was, dat van de 100 snel-reageerende personen (snel-reageerend volgens de uitkomsten van het gewone psychologisch onderzoek) 59 door de handleeskundigen als zoodanig erkend werden, terwijl van de 100 personen van de tweede categorie slechts 38 door de proefpersonen als zoodanig werden erkend. Volgens Vaschide zou het voor een handleeskundige veel gemakkelijker zijn een tot de eerste categorie behoorend persoon aan te wijzen dan een tot de tweede behoorend en zulks op grond van talrijke onwillekeurige handelingen etc. waardoor snel reageerende personen zich verraden.

Het betrekkelijk flinke aantal treffers (59 pCt.) bij de snel-reageerenden is dus zekerlijk niet uitsluitend aan de gegevens van de hand te danken. Dit blijkt o.a. ook uit het belangrijk geringer aantal treffers bij de langzaam reageerenden, die zich minder snel „verraden .

Op bldz. 463 geeft Vaschide ons de navolgende statistiek met betrekking tot het chiromantisch onderzoek naar de voornaamste gemoedstoestanden.

Totaal aantal treffers.

Totaal aantal genomen proeven.

Toestand van verborgen verlegenheid ..

Toestand van veroorgen angst

Geldgebrek

Moreele tekortkomingen

lmpulsies

Toestand van Melancholie

Toestand van Neerslachtigheid

Hartstochtelijkheid

9 9 35 24 7 9 14

46 58 18 29 33 41 18 17