Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 -

Er is een tijd geweest van onvrijheid, waarin men blij mocht wezen, zijn godsdienst te mogen uitoefenen, hoe dan ook. Thans is de tijd rijp, om het godsdienstig leven in zijn volheid en rijkdom, ook in het openbaar, te ontplooien en onze heiligdommen te maken zooals ons geloovig hart dat vordert. n

Wat nu dien heiligdommen een passende schoonheid is, wat niet, zet dit boekje principiëel uiteen, en 't is dus, denk ik, wel van algemeene belangstelling verzekerd. °

A. J. KROPHOLLER,

ARCHITECT.

Sluiten