is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensschets van Elise van Calcar-Schiotling, (1822-1904)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

rechterhand missen moest, deden het haar gevoelen, dat haar leven en werk ten einde spoedden. Maar haar werklust was niet verflauwd. Niet alleen, dat dat zij in die latere levensjaren nog drie groote romantische werken voltooide, de vroegere genoemde werken, „De Eedgenooten", „De tweede Pinksterdag" en „Vruchten van het gezaaide", niet alleen, dat zij op 't laatst van haar leven nog een Fröbelschool stichtte, maar zij begon nog een nieuw boekwerk, „Het jonge leven".

Zij mocht dit echter niet voltooien. Nadat de echtgenooten van Calcar nog hun gouden huwelijksfeest, onder vele Jblijken van belangstelling hadden mogen vieren op 6 Mei 1903, begonnen hare krachten merkbaar te verminderen. En eindelijk, den 13den Juli van het volgende jaar 1904 was de eindpaal bereikt. Zacht en kalm ging zij over in die wereld, waarvan zij de predikster geweest was, en waarheen zij honderden den weg gewezen had.

Er zijn sedert haar heengaan reeds weder 18 jaren verloopen. Een ander geslacht ten deele is opgestaan. Velen van hen, die haar gekend en met haar geleefd en gewerkt hebben, zijn ook reeds overgegaan naar gene zijde. Anderen zijn in den avond des levens gekomen. Jongere krachten hebben zich gewijd aan de taak, door Elise zoo lang en zoo trouw vervuld. Maar dat zij van uit de geestelijke wereld nog belang stelt in dat werk, dat zij meeleeft met de beweging van het Spiritualisme in ons land en in de heele wereld, hiervan mogen wij ons overtuigd houden. Op den eersten landdag van Harmonia in 1918 te Utrecht gehouden ge-