is toegevoegd aan uw favorieten.

De haringvisscherij van 1795 tot 1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

1806 ü est opprimé. C'est avec une confiance sans bornes que nous osons les présenter ces grief s a Votre Majesté et Vous prier avec ardeur de vouloir y remédier par tous les moyens convenables que Votre Majesté dans sa haute sagesse daignera y emploier".

Z. M. toonde zich voldaan en wilde reeds nu de bezwaren weten, die in de memorie vermeld waren.

Toen de Commissie daaraan gevolg gaf, was het antwoord van den Koning: „Wij zullen zien, wat daaraan te doen zal zijn". Zoo althans vonden wij genotuleerd. Maar het antwoord zal wel in het Fransch gegeven zijn.

De Commissie had ook gezorgd voor een toespraak voor de Koningin. Het voornemen bestond ook die voor te lezen, maar ongelukkig was H. M. dien dag „onpasselijk", (ziek, ongesteld heette in dien tijd o n p a s s e 1 ij k) en minister Van der Goes was wel zoo vriendelijk de geschreven toespraak voor H. M. in ontvangst te nemen. Ze was niet minder vleiend en hartelijk als die, uitgesproken voor den Koning; de lezer oordeele.

„Madame! Le college de la grande Pecherie de la Hollande qui vient d'avoir 1'honneur par 1'organe d'une commission, nommée h eet effet dans son sein, de porter son Hommage a La Majesté le Roi, votre auguste Epou et de le féliciter avee toute la Patrie de son heureux Evenement *) au Tróne voit encore augmenter eet honneur par la permission qu'il obtient de pouvoir aussi approcher de la Personne de Votre Majesté.

Que les aimables vertus et les grandes capacités que toute la Patrie recónnoit dans votre Majesté, vous fassent obtenir 1'Amonr et 1'Affection d'une nation reconnaissante; que Votre snnté soit inaltérée et Votre Bonheur non interrompn; que sous 1'anspice de leur digne Mère vos augustus Enfans croissent en santé et qti'ils deviennent par des vertus éminentes les plus beaux ornemens de Votre Majesté et les plus sfirs irarans du bonheur de ce peuple, Voila, Madame! les souhaits seineères que nous osons formcr avec toute la Nation cette occasion mémorable".

Den volgenden dag maakte het Collegie ook rijn opwachting bij den Minister van Binnenlandsche Zaken Mollerus, zijnde de autoriteit, waarmede het Collegie in het vervolg zou hebben rekenine te houden.

Wat nu die vleitaal betreft, we moeten daarvan het Collegie

*) De steller bedoelde zeker avénement.