is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons mooie Nederland. Gelderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ST. MAARTENSTOREN.

27

toren den omtrek en als een veilige baken is hij de vriend van ieder Achterhoeksch wandelaar, dien hij in zijn stadje welkom heet met een vroolijk carillonwijsje, dat elk kwartier, heel en half uur over de vermiljoenroode daken verglijdt in de hofjesstilte der stadstuintjes. De kerk zelf is het merkwaardigste monument van geschiedenis en kunst binnen de veste en dateert van 1493, toen na de verwoesting van de oude moederkerk, het tegenwoordige godshuis werd gebouwd. Evenals andere hoog boven hun naaste omgeving opstrevende kerkgebouwen werd ook de Doesburgsche St. Maartenskerk niet door den bliksem gespaard, want in 1547 werd de toren bijna geheel door het hemelvuur verwoest. Een met keizerlijke vergunning gehouden loterij voorzag echter vrij spoedig in de aanzienlijke kosten van den wederopbouw, maar op den eersten September 1717 werd het dak weer beschadigd en een twintig jaar later trof de bliksem wederom den ongelukstoren. Het was dan ook best te begrijpen, dat, toen Benjamin Franklin in 1752 zijn geslaagde vliegerproef had gedaan, de Doesburgsche ingezetenen er als de kippen bij waren om hun fraaien toren te beschermen door het plaatsen van een bliksemafleider en deze werd er dan ook in 1783 door Luit. Gen. Krayenhoff op aangebracht. Natuurlijk beweert men met kleinsteedschen trots, dat het de allereerste is, die op een Nederlandschen toren stond, doch daar verschillende andere vaderlandsche steden de primeur voor zich opeischen, zal deze Doesburgsche bewering wel niet door een ieder worden aanvaard. In het jaar 1889 onderging de kerk een belangrijke