is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons mooie Nederland. Gelderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„BERGSEE 'T PEESKE",

51

Beekenaren trotsch zijn op hun „Kleine- en Groote Peeskes", die met hun weelderige omgroeiing idyllische plekjes zijn om zalige siësta's te houden. Maar waarom diezelfde Beekenaren in het volle gezicht van hetgrenscafé, hetwelk ieder buitenlander in zijn naam toeroept, dat het staat op het grondgebied van Koningin Wilhelmina, daar een wegwijzer hebben neergezet met het opschrift Bergsee 't Peeske, zie, dat zal geen enkel voorstander der ongeschonden handhaving van de Nederlandsche taal begrijpen. Ook waren we zeer verwonderd, dat, waar we tot in het hartje van het door de waterlinie beschermde Holland overal onttakelde wegwijzers weten te staan, men het blijkbaar hier op de grens niet noodig geoordeeld heeft dezen te verwijderen. Of zou de Duitsche tekst van dezen handwijzer misschien invloed hebben uitgeoefend op zijn handhaving? We weten het niet, maar juichten deze inconsequentie toch toe, want nu wees hij ons het kortste pad om uit de drukkend-stille middagvelden, waarover de trillende hittelucht beefde, den koeltebelovenden boschzoom te bereiken, waar we, aanrustend tegen een schubbigen dennestam, met voor ons het meertjes-reliek, ons twaalfuurtje gebruikten onder het gesnoep van lekker-rijpe boschbessen.

De weg van 't Peeske naar het hotel Montferland bracht ons over hoogten, die tot 90 Meter stegen, dwars door de dennenbosschen in een uurtje op onze bestemming.

Petrus en Paulus, die, naar we dachten, in Beek geëerd werden met algemeene rust, omdat we niemand in het veld aan den arbeid zagen, bleken voor de Zeddamsche en 's Heerenbergsche bevolking de pluk-