Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Voorwoord.

.Schreden naar Christus" werd oorspronkelijk In de Engelsche taal geschreven en is nu reeds in meer dan vijfentwintig talen overgezet De eeuwigheid alleen zal en kan openbaren voor hoeveel zielen dit boek een ware gids geweest is tot Hem Die den armen zondaar helpen en vrede, heil en zaligheid schenken kan.

Ook in onze Hollandsche taal heeft dit heerlijk werkje in zes oplagen reeds acht-en-twintig duizend exemplaren bereikt

Dat de Goede Herder, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, dit boekje nog verder met Zijnen rijken zegen achtervolge opdat het nog voor vele bekommerde en zoekende zielen dat inderdaad zijn moge wat de titel zegt: „Schreden naar Christus".

R. G. K.

Sluiten