Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Of het begrip matigheid ten opzichte van alcoholgebruik ook gewijzigd wordt? We zullen zien.

Met betrekking tot het kind kunnen we de matige drinkers in twee rubrieken verdeelen. De eene hoofdgroep ontziet zich niet, ook het kind zoo nu en dan alcohol te geven, de andere groep' onthoudt den alcohol aan het kind, maar huldigt voor zichzelf de drinkgewoonten.

De drinkgewoonten, dat is de bodem, waarop het alcoholisme zoo welig tiert!

Ge weet, hoe er gedronken wordt, bij koude en warmte; bij vreugde en droefenis; bij geboorte en dood; in gezelligen kring en in de eenzaamheid; vóór het eten en bij het eten en na het eten; om den voorspoed en om den tegenspoed; om een aanleiding en meestal zonder aanleiding. Zoo komen we voor het treurige feit te staan, dat er in ons land meer geld wordt besteed aan alcoholhoudende dranken dan aan brood.'

Diep zijn die gewoonten ingekankerd in het leven van ons volk. Groot is haar macht en de massa verzet zich met hand en tand, waar ernstige strijders zijn opgestaan, om aan de alcohol-drinkgewoonten het terrein te betwisten. Toch is hier de kern te vinden, van waaruit de drankellende zich verspreidt. Het is toch zoo duidelijk, dat al die gelegenheden en aanleidingen om té drinken den dronkaard vormen, die, vaak erfelijk belast, al spoedig den smaak van den drank beet krijgt en dan afglijdt langs het hellend vlak, waarlangs ook glijden de liefde en de vrede van het gezin, het geluk van vrouw en kinderen.

En in dat altijd-drinken worden onze toekomstige burgers opgevoed, hoe noodlottig die gewoonten voor hen kunnen zijn, waaraan ze eens met ijzeren boeien zullen zijn vastgeklonken, ook al zien ze, groot geworden, al het verderfelijke van die gewoonten in.

Maar ook rechtstreeks zijn de drinkgewoonten voor onze kinderen een groote ramp.

Laten we even binnentreden in het gezin van een matige, zooals er duizenden en duizenden zijn.

't Is Zondag. Vader is thuis. Hij rust zoo heerlijk uit na een week van harden arbeid en nu staat daar voor hem op tafel een glaasje met kleurig vocht, dat zijn zinnen wonder streelt en hem zoo gelukkig maakt. Straks komt

Sluiten