Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

een vriend een praatje maken. Hij krijgt ook een bittertje en Moeder pronkt ook al met een glaasje voor zich, helderrood.

En nu zie ik heel schuchter naast of achter die moeder staan een jongetje van 6 a 7 jaar, dat toch ook zoo graag iets uit zoo'n glaasje zou hebben. Want ons vriendje ziet het wel, dat drinken zoo gezellig maakt!

Met zachte duwtjes meldt het kind zich bij zijn moeder aan en, wacht maar, straks krijgt het „een onschuldig schepje suiker" onder uit het glas, welk schepje suiker echter in zijn onschuld geheel van alcohol doortrokken is.

En als de knaap nauwelijks 10 of 12 jaar is, krijgt hij zoo nu en dan al zélf een glas voor zich, bij wijze van hooge onderscheiding, zooiets als een medaille of eerelint.

Zoo wordt hij opgevoed in de drinkgewoonten en over enkele jaren gaat hij de kroeg in met zijn kameraden, die ook in het drankgfes een verLooging van hun waarde zien.

En als onze jongen nu een dronkaard wordt? Wie hebben hem het drinken geleerd, wie hebben hem met den drank vertrouwd gemaakt?

Wat is hier de zorg van de matige ouders?

Nu trekt een droeve stoet ons oog voorbij; 't Zijn arme kleinen, wreed gedoemd tot slaven Van 't gif , dat voor ons oproept somb're graven,

Afgronden van ellende en angstgeschrei.

Ze gaan als 't weerloos vee ter slachtbank heen: Hun eigen ouders vulden vaak hun beker, Onwetend, dat zoo straks de booze wreker

Hen neer zal vellen met een hart van steen.

Onwetend ja wordt vaak door eigen ouders groote schade toegebracht aan teere jeugd.

Onwetend! Hoeveel moeders laten nog haar zuigelingen brandewijn slikken, om ze rustig te doen slapen, of tegen de krampen in het lijf! Aan bleeke kindertjes van enkele jaren geeft men nog bier, wijn en zelfs cognac, om sterk te worden. Bij vele meergegoeden drinken nog altijd de kleinen bij het eten hun glaasje bier of wijn, zij het dan ook wijn met water. Het is bij vele matige menschen nog regel, dat bij feestelijke gelegenheden, zooals verjaarpartijtjes, de jongens en meisjes een glaasje wijn of likeur (zelfs brandewijn) meedrinken. En laten we dan nog even

Sluiten