is toegevoegd aan je favorieten.

De burggraaf van Bragelonne, of Tien jaar later

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

313

wortels .... Sedert ik mij zoo tusschen de twee legers geworpen, het kruit geroken en de rijen der soldaten doorloopen had, begon ik met een beetje minachting op de generaals neer te zien." „Ah!"

„Dat is juist het erge .... Want na dien tijd heb ik er nooit meer een gevonden, die dragelijk was."

„Het is een feit, dat de generaals, die wij gehad hebben, niet zoo bijzonder uitstaken."

„O," riep Mazarin uit, „maar we hebben M. le prince.... dien heb ik wat gekweld!"

„Hij is niet te beklagen; hij heeft roem en rijkdom genoeg verworven!"

„Dat zij zoo voor M. le prince; maar M. de Beaufort bijvoorbeeld, dien ik zoo heb doen lijden in den kerker van Vincennes ?"

„Ja, maar dat was een rebel en de veiligheid van den Staat eischte, dat gij dat offer bracht.... Verder."

„Ik geloof, dat ik met den hoogmoed klaar ben. Er is een andere zonde, die ik bang ben te qualifieeeren . . . ."

„Ik zal haar qualifieeeren .... Vertel!"

„Een heel groote zonde, eerwaarde!"

„We zullen wel zien, monseigneur."

„Gij hebt natuurlijk hooren spreken over zekere verhoudingen, die ik gehad heb .... met Hare Majesteit de koningmoeder .... Kwaadwillenden . . . ."

„Kwaadwillenden, monseigneur, zijn dwazen. Moest u niet voor het heil van den Staat en in het belang van den jongen koning in goede verstandhouding leven met de koningin? Verder, vorder!"

„Ik verzeker u," zeide Mazarin, „dat gij een zwaren last van mijn borst wegneemt."

„Kleinigheden al die dingen.... Zoek iets ernstigs!"

„Er is heel veel eerzucht, eerwaarde ...."

„Dat is de loop der groote dingen, monseigneur."

„Zelfs die kleinigheid van de tiara f ....

„Paus zijn is de eerste der Christenen zijn.... Waarom zoudt gij dat niet begeerd hebben!"

„Men heeft zwart op wit gedrukt, dat ik, om paus te worden, Kamerrijk aan de Spanjaarden verkocht had."

„Hebt gij misschien zelf pamphletten geschreven zonder de schrijvers te zeer te vervolgen?"