is toegevoegd aan uw favorieten.

De eer van haar volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

en de losgesprongen enveloppe — deden Philip een oogenblik sidderen bij de gedachte, die in hem oprees. Wat stond er in den brief? Wat had Josephine Mc Cleod geschreven aan Peter God?

Hij keek naar den rustig slapenden Pierre; de emmer water begon te borrelen en te zingen — hij naaide diep adem en stond op. In dertig seconden zou de stoom, die uit den emmer opsteeg, de enveloppe verder losweeken. Dan kon hij den brief lezen en weer op nieuw dichtplakken. Noch Josephine, noch Peter God zouden er ooit iets van merken!

Maar toen, als met een schok, trof hem de herinnering aan de enkele briefjes, die Josephine hem geschreven had. Zij had nimmer verzuimd om op elk dezer haar zegel te zetten in lavendelkleurige was. Hij had opgemerkt, dat kolonel McCleod altijd een zegel gebruikte in helroode was. Op dezen brief aan Peter God zat geen zegel! Zij vertrouwde hem. Haar vertrouwen was onvoorwaardelijk. En dit was de proef, waaraan zij hem onderwierp. Hij lachte in zich Zelf en zijn hart klopte sneller door het