Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

lijktijdig rees een beeld voor ben op. Het kind was Donalds evenbeeld, zou een tweede Donald worden, heette Donald.

Maar bij Greet overheerschte de moeder. „O, m'n schatje, m'n klein heerlijk arm schatje...'. wat zal ik op 'em passen, wat zal ik over 'em waken...."

„Ja.... natuurlijk " prevelde Burger bitter. „Zijn moeder

zal ook wel over hem gewaakt hebben, 't Heeft veel geholpen."

„Nee " weerstreefde Greet, „dat heeft ze nief. Zijn moeder

is een harde vrouw. Ze heeft altijd onverstandig met hem gedaan, heeft niet met hem meegeleefd, niet over 'em gewaakt, ze heeft

maar gedacht aan zichzelf Ze wist hoe hard ik 't altijd gehad

heb, en nooit heeft ze 'n hand uitgestoken om me te helpen, en ze

was woedend over 't huwehjk Woedender dan ik nou ben, kan

ze niet geweest zijn.... En Burger, kan ik nou niks doen ? niet zelf mijn brood verdienen met iets, zoodat ik behalve voor 't kind, niks meer van hem heb aan te nemen ?"

„Maar Greetjelief, wat wóü je doen ? Ep als je zijn kind opvoedt, verdien je heusch wel 't loon dat hij je daarvoor ^geeft "

„Nou ik dat weet, zou niks me te veel zijn, dan zou ik later voor m'n kind kunnen werken, dan zou Donny aan mijn alles te

danken hebben Al al al moest ik uit schoonmaken

gaan, of, hij zei dat mijn schouders en hals zoo goed waren, al

zou 'k gaan als model denk je dat ik me schamen zou, als 't

was om m'n kind brood te geven alles is beter dan nog

leven van hem."

Burger schudde droef glimlachend medelijdend het hoofd. „Je bent nu zoo opgewonden, zoo vreesehjk opgewonden.... alles wat je nu uitvoenbaar veronderstelt, zal later zoo onuitvoerbaar blijken. fZou je denken dat jouw kind, met zijn Donald-aard, trotsch zal zijn op een moeder-schoonmaakster, een moeder-model? Geloof je dat een kind in staat zal zijn te begrijpen wat zijn moeder eens leed als vrouw, en haar zal danken voor haar trots dié zich offerde en hem, 't kind, er bij. Denk je dat je zoon later in jouw gevoelens zal kunnen treden ? Neen Greetje, nee, dan vergis je je. Eerder zal hij je verwijten dat je hem niet hebt grootgebracht in de welstand die zijn vader hem en jou aanbood. We leven in de werkelijkheid en niet in droomen. En je hebt toch een mooie taak nog zoo ; doe je best voor je kind.... O, 't is zoo hard voor een vrouw, alleen, zonder vermogen door de wereld te komen, maar voor een vrouw

beladen met een kind Nu geloof je me niet, maar naderhand

zul je zien, zul je zien. Was je alleen, dan had je recht alle onderhoud van hem af te slaan, ofschoon je zoo'n heldhaftigheid met weinig vrouwen gemeen zult hebben, ja, zeker, er zijn er natuurlijk; maar enfin, nu mag je niet, want je staat niet alleen in 't leven.

Sluiten