is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

196. Proefbrief voor Andries Jan Elles, uit Steggerda, aangenomen tegen 350 gld. 1595 April 22. Hierbg een:

Lijfrentebrief, groot 400 gld., rentende 8 %, ten laste van het gasthuis en ten bate van Andries Jan Ellens, 1607; (in duplo) en eene:

Acte van overdracht van eene obligatie, groot 900 philipsgld., a 25 stvrs. het stuk, ten laste van Pieter Annes eh Catrina Piers, te Oldetrijne, met bepaling, dat aan Andries Jan Ellens in het geheel ruim 64 gld. per half jaar zal worden uitgeteerd en dit kapitaal na zijn dood aan het gasthuis zal verblijven onder beding van eene wekelijksche uitkeering aan drie schamele weduwen. 1612. (in duplo).

5 charters.

197. Proefbrief voor Anna Martens, eene blinde, wonende op Ameland, aangenomen tegen 200 gld. Zij komt in de kamer, te vergeven door Jhr. Frans van Cammingha. 1595 Juni 5.

1 charter.

198. Proefbrief voor Ympck Djorres, eene krankzinnige vrouw, aangenomen tegen 350 gld. 1595 September 28.

1 charter.

199. Proefbrief voor Pyeter Douwes en Appolonia Reynersdr., zijne vrouw, aangenomen tegen 350 gld. 1596 Juni 16.

1 charter.

200. Proefbrief voor Gerbrich Rutgersdr., aangenomen tegen afstand van de helft harer lijfrente, ad 14 ggld., welke zij van het gasthuis geniet. 1596 Juli 3.

1 charter.

201. Proefbrief voor Hans Landt en Maritgen Reynolts, aangenomen tegen 700 gld. 1597 Mei 4.

1 charter.

i

202. Proefbrief voor Syurdt Minnes, aangenomen tegen 300 ggld. 1597 September 26.

1 charter.