is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden 1425-1813

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

School, welke zij zal blijven bewonen, en van drie obligatifin, samen groot 135 ggld. 1602 October 8. Hierbg de:

Koopbrief van genoemde kamer, in 1596 door Geert

Jansdr.' aangekocht.

2 charters.

212. Proefbrief voor Robert Jansz. Schotzman, aangenomen tegen 100 daalders. 1602 October 28.

1 charter.

213. Proefbrief voor Tonis Sydtsz., aangenomen tegen 300 ggld. 1603 Maart 17.

1 charter.

214. Proefbrief voor Berent Hendrixz, en Jantyen Jans, zgne vrouw, aangenomen tegen 700 gld. 1603 April 21.

1 charter.

215. Proefbrief voor Syurdt Frederix en rijne vrouw Anna Wybedr., aangenomen tegen 600 ggld. 1603 April 28. (In duplo).

2 charters.

216. Proefbrief voor Egbert Coops en Metke Hendrycks, aangenomen tegen 600 gld. 1604 Juli 12. (In duplo).

2 charters.

217. Proefbrief voor Eets Gerbrantsdr., weduwe van Feicke Tammes, aangenomen tegen 300 gld. 1604 Augustus 9.

t charter.

218. Proefbrief voor Sybrich Jansdr., weduwe van Oene Frans, aangenomen tegen 300 gld. 1604 October 26.

1 charter.

219. Proefbrief voor Lambertus Pyeters, een innocent man, aangenomen tegen 350 gld. 1605 April 15.

1 charter.

220. Proefbrief voor Auck Wigerdr., aangenomen tegen 500 ggld. 1606 November 28.

1 charter.

221. Proefbrief voor Gyelis Jorys, te St. Anna-Parochie, aangenomen tegen 475 gld. 1606 Januari 30.

1 charter.