Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

493 Pak—Pan.

cylindervormig omhulsel, hetwelk in zijn geheel tegen den stoomcylinder wordt aangebracht en waar doorheen de zuigerstang wordt gevoerd, ten einde een stoomdichte afsluiting van dien cytinder te verkrijgen ter plaatse waar de zuigerstang door het cyünderdeksel heen en weer beweegt. Res. 8 Juli 1908 no. 61, V. no. 85, sub 31.

Stalen veeren, behoorende tot de samenstellende deelen van metallieke pakking voor stoommachines en tegelijk met andere onderdeelen van die metallieke pakking ingevoerd, kunnen vrü van rechten worden toegelaten.

Afzonderlijk ingevoerd zijn bedoelde veeren belast als Staalwerk Res. 24 Dec. 1908, no. 95, V. no. 173, sub 28. Pakkingstof van india-rubber met koperdraad. Res. 30 Juli 1904, no. 41.

Remanit, in deken vorm, zijnde een weefsel van gecarboniseerd zijdeafval, dienende tot omkleeding van stoomketels. Res 30 Sept. 1902, no. 60.

Ringen van geweven asbest met caoutchouc en messingdraad Res. 3 Oct. 1899, no. 53.

Ringen van lood met asbest. Res. 11 Dec. 1902, no. 17.

Daarentegen zijn de navolgende artikelen aan 5 pct. invoerrecht te onderwerpen, als zijnde te rangschikken onder den post Manufacturen:

Katoenen reepen, bestemd om, na met een laag infusoriën-

aarde te zün voorzien, te dienen ter omwinding van stoomnÜDen

Res. 26 Maart 1897, no. 24. Isolatiestof, bestaande uit linnen en caoutchouc, dienende

tot omwikkeling van draad of kabels van electrische geleidingen

Res. 14 Juni 1901, no. 80. Isoleersnoeren van jute, gevuld met kurkafval. Res

18 Mei 1904, no. 33 en 4 Juli 1907, no. 18. Isoleersnoeren van hennep, jute of ander weefsel, gevuld

met kurk, als wordende speciaal gebezigd voor het isoleeren

van buizen voor centrale verwarming. Res. 23 Oct. 1907, no. 20.

PAKPAPIER. Zie den post Papier. 5 pct

PALENZETTERS. Zie aant. 11 op Gereedschappen.

PALMBLADEN. Gedroogde —. Zie aant. 21 op Kramerij.

PALMBOOMENHONIG, vermoedelijk bereid door indamping van het sap van de Cocos nucifera, is bij invoer hier te lande met accijns belast als melado, melasse, stroop en andere suikerhoudende vloeistoffen ; zie Suiker, met aant. 1. Het onderzochte monster bevatte 56 pct. zuivere suiker, benevens 8 pct. invertsuiker; de zuiverheidsfaetor bedroeg 91. Res. 5 Febr. 1914, no. 100, V. v. V. no. 361, sub 17

PALMBOTER. Zie aant. 1 op Drogerijen. Vrij.

PALMOLIE. Zie aant. 10 op Olie. Vrü.

PALMPITKOEKEN. Zie aant. 2 op Koeken. Vrij.

PALMPITTEN. Mexicaansche en andere —. Zie Cohunennoten, met aant. 1.

PALMPITTENOLIE. Zie aant. 10, noot /, op Oüe. PANAMAHOUT. Zie aant. 1 op Drogerijen. PANEELEN. Zie aant. 3 op Hout houtwerk. PANEERMEEL. Zie aant. 1 op Vermicelli. 100 kgr. f 2.—. PANISAN. Zie onder Beestenvoeder.

Sluiten