Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

503 Pat—Pen. PATÉS ALIMENTAIRES voor soep. Zie aant. 13 op Vleesch. PATRIJSPOORTEN. Zie aant. 12 op Schepen, deelen van —. PATRONEN en PATRONENMANDJES. Zie aant. 2 en aant. 7 met noot b op Ammunitie.

„ Breipatronen. Res. 19 Maart 1863, no. 77, V. no. 58. Vrfl.

„ Papieren —, voor kleedingstukken. Zie aant. 12 op Papier.

„ Wormpatronen. Zie aant. 20 op Kramerfl. PAUWEN, levende. Res. 5 Juli 1911, no. 60, V. no. 135, sub 5. Vrfl. PEILGLASBESCHERMERS, afzonderlijk ingevoerd, zijn belastbaar

naar het hoofdbestanddeel. Res. 28 Mei 1912, no. 90, V. v. V. no. 66

sub 9. 5 pct.

PEILGLASRINGEN van gutta-percha. Zie aant. 1 op Gutta-percha, bewerkte voorwerpen van —. 5 pct.

PEILGLASTOESTELLEN en PEILTOESTELLEN, afzonderlijk ingevoerd (1). Res. 29 Dec. 1896, no. 73, en 20 Oct. 1904, no. 76. 5 pct.

1. Afzonderkjk ingevoerde glazen binnenstukken van peilglastoestellen, ook die, welke uitsluitend geschikt zijn voor peilglazen bij stoomwerktuigen, zijn belast, hetzij naar hun hoofdbestanddeel, hetzij als Instrumenten, met een invoerrecht van 5 pct. der waarde. Res. 11 Maart 1909 no. 32, V. no. 44, sub 1.

PEILKRANEN. Zie aant. 8, noot a, op Koper, opgemaakt koperwerk. PEIL- (DIEPLOOD-) MACHINES, uitsluitend voor scheepsgebruik. Zie

aant. 12 op Schepen, deelen van —. Vrfl. PEK. Wet 1854. Vrij. PEKEL. Zie aant. 1 op Zout

PEKKRANSEN of FAKKELS. Zie Fakkels in aant. 2 op Ammunitie. 5 pct

PELPLATEN. IJzeren — voor pelmolens. Zie aant. 2 op Fabrieksw. PELSVERF, een oplossing zynde van organische violette kleurstof in

ruw azijnzuur. Res. 5 Aug. 1905, no. 46. Vrij. PELTERIJEN. Bereide —. Zie Huiden, vellen en Ieder. 5 'pct

„ Onbereide —. Alsvoren. Vrij. PENDULEKASTEN. Zie aant. 2 op Uurwerken. 5 pct PENDULES. Zie den post Uurwerken 5 pet PENETKOL. Zie Oliepraeparaten onder Praeparaten. PENNEN. Houten schoenpennen. Zie Schoenpennen. Vrfl.

„ Houten vleeschpennen. Zie aant. 3 op Hout, houtwerk. 5 pet

„ IJzeren pennen voor scharnieren, zonder punt en met ronden kop. Zie aant. 2 op IJzer, ijzerwerk. 5 pct. _ja.- Stalen pennen, in doosjes. Zie aant. 21 op Kramerij. 5 pct PENNEN en SCHACHTEN. Bereide—. Wet 1862 Vrij

„ Onbereide —. Wet 1854. Vrfl. PENNEHOUDEBS. Zie aant. 21 op Kramerij.

PENNESCHACHT. Enkel uit stukjes penneschacht bestaande mondstukjes voor sigarenpijpjes, ook al zijn zij aan de eene zijde van een omgebogen rand voorzien. Res. 19 Sept. 1913, no. 85, V. v. V. no. 288 sub 16. Vrij.

PENNINGEN. Zie Gedenkpenningen, alsmede Legpenningen onder Goud en zilver, in staven, enz. „ Gewijde —, bestemd om te worden gedragen. Res. 20 April 1896, no. 90. 5 pct

Sluiten